četrtek, 13. november 2014

Black sheets - Črna posteljnina

Few photos of Sara P. in our studio.
Nekaj fotgrafij, ki sva jih s Saro P. naredila v studiu.

Every light is a good light...


Samo Trebižan

Ni komentarjev: