petek, 30. julij 2010

Varnost podatkov.... / Safety of data...

Koliko pozornosti resni fotografi in snemalci posvečajo zagotavljanju varnosti podatkov...
How much stress does serious photographers put on enshiring safety of data...Do prihodnje objave... narediti varnostno kopijo vseh podatkov...
Till next post... make backup of all your data...

Lep pozdrav!
Greetings from Slovenia!

Samo Trebižan

Ni komentarjev: